Заняття у міні-групах (3-5 діток)

Курс інтенсив

Курс-інтенсив за Денверською моделлю (на основі поведінкового підходу – АВА) — це 5 щоденних корекційно-розвиткових занять на протязі 3-х годин у різних локаціях. Першочергово рекомендуються для дітей раннього та дошкільного віку із системними порушеннями розвитку, котрі демонструють «польову» поведінку, потребують вчасної корекційної допомоги у налагодженні контакту, формуванні функції імітації/наслідування та елементарних соціальних навичок, розумінні зверненого мовлення. Діти вчаться комунікувати, чути інструктора, виконувати словесну інструкцію за візуальними підказками та картками PECS, взаємодіяти у парі та міні-групі, планувати свої дії на рівні загальної/дрібної моторики, відтворювати елементарний ланцюжок дій тощо.

***Поведінкова терапія або метод прикладного аналізу поведінки ABA (Applied behavior analysis ) є на сьогоднішній день одним з найбільш ефективних методів корекції аутистичних розладів, дітей із підвищеною невротизацією, сенсорною дезінтеграцією, дефіцитом комунікативних та соціальних навичок тощо. АВА-терапія — це інтенсивна навчальна програма, яка грунтується на поведінкових технологіях і методах навчання. Для кожної дитини складається індивідуальний план поетапного розвитку. Дитина може освоювати одночасно дві-три не пов’язаних між собою навички, педагогом вибудовується чітка система ускладнення і поетапного освоєння все нових і нових навичок. Кінцева мета АВА — дати дитині засоби освоювати навколишній світ самостійно.

Логопедичний інтенсив

Логоінтенсив – програма комплексної нейрологопедичної/психолого-педагогічної корекційної допомоги тривалістю від 4 місяців. Програма розроблена задля попередження мовленнєвого негативізму та протестних реакцій, комунікації та соціалізації, мотивації та до мовленнєвої активності, у т.ч. через сенсорну інтеграцію. Щоденно здійснюється 5 корекційно-розвиткових занять (всього 3 год,), що включають в себе моторне планування з елементами нейрокорекції, сенсо-моторну корекцію з дозованими фізичними навантаженнями, арттерапію з ігровою діяльністю, математичні експериментування, музично-рухову читанку, логоритміку, пасивний словник, розвиток мислительних операцій, викликання експресивного та розвиток зв’язного мовлення.

Мульти-БОЛ+

Авторська корекційно-розвивальна технологія групової роботи з дітьми раннього та дошкільного віку (2-6 р.) з психо- та комунікативно-мовленнєвими порушеннями, кінцевим результатом якої є ранній вплив на нормалізацію процесів їх кіркової нейродинаміки та формування психологічних та фізіологічних передумов комунікативної і мовленнєвої діяльності. Базується на інтеграції нейропсихологічних та логопедичних методик та відповідає сучасним міжнародним підходам у корекційно-відновлювальній діяльності з дітьми, котрі мають порушення мовленнєвої та комунікативно-мовленнєвої сфери. Обгрунтована автором Людмилою Вознюк у науково-публіцистичному журналі «Логопедія» — №8, 2016 р. – Національний університет ім. М.П. Драгоманова.

Логоритміка

Це комплексна методика, що включає в себе засоби логопедичного, музично-ритмічного та рухового впливу. Її основою є мова, музика і рух. Зважаючи на несформовану уяву у дітей з порушеннями мовлення,їх бідний словниковий запас, ми додали у нашу авторську програму візуальний супровід — зображення та відтворення дій на моніторі. Це суттєво допомагає дітям усвідомлювати сказане логопедом. Програма з відео-логоритміки стала можливою завдяки колективній праці наших фахівців та досконалому технічному забезпеченню. Рекомендована для немовленнєвих дітей, а також для дітей із загальним недорозвиненням мовлення І-ІІ рівня. Склад групи: до 6 осіб. Заняття проводяться 2 рази на тиждень.

Алалію долаємо разом

У групу запрошуються діти, у котрих збережена хоча б частково номінативна функція мовлення, але експресивне (активне власне) мовлення відсутнє або ж наявний елементарний його рівень. Вирішуються наступні завдання: формування динамічного праксису та функції моторного планування на усіх рівнях; розвиток відчуття ритму та формування складової структури слова, мовленнєвого видиху, відчуття інтуїтивного мовлення; підготовка дітей до оволодіння процесом глобального та поскладового читання за формулою «читати раніше, ніж говорити» (візуальна підтримка мовлення) і ін. Процес викликання мовлення: голосні звуки, звуконаслідування, короткі слова, фраза і речення.

Барабанотерапія

Працюємо з музичним ритмом, слуховим сприйманням, розвитком довільної моторики, емоційно-вольової сфери і ін. Заняття заряджають енергією або розслабляють, створюють бадьорий та грайливий настрій. Гра на ударних інструментах зміцнює імунітет, знімає стрес, активізує компенсаторні механізми організму і взаємодії правої та лівої півкуль головного мозку, сприяє формуванню моторики та розвитку координації рухів тощо. Заняття є незамінними за наявності алалії чи інших порушеннях мовленнєвого розвитку.

Арт-терапія з ігровою підтримкою

Шлях до психологічного здоров’я дитини та її внутрішнього світу. Психологічна підтримка, самовираження, уміння керувати своїми відчуттями, переживаннями, емоціями. Для дітей із логопедичними проблемами – один із найдієвіших способів впливу на праву півкулю — формування та передачі зорових образів. Дозволяє розвинути уяву, узагальнюючі поняття, аналіз та синтез – складники мисленнєвих процесів, що вподальшому і формує інтелект дитини. Вчимось будувати та планувати гру. Оскільки гра є ведучим видом діяльності, саме в ній відпрацьовуємо комунікативні та соціальні навички, вміння працювати в парі та міні-групі, розвиваємо мовлення та усі психічні процеси.

Сенсорно-пізнавальний розвиток з елементами Монтессорі-педагогіки

Саморозвиток дитини у спеціально створеному корекційно-розвивальному середовищі під гаслом «Допоможи мені це зробити самому!» Досягаються наступні цілі: формування предметно-маніпулятивної діяльності рук (пальців рук); розвиток зорово-моторної координації; формування соціально-побутових навичок; розвиток навичок самообслуговування і дрібної моторики тощо. Охоплює таку сферу діяльності дитини, як самообслуговування, формування умінь і навичок, необхідних у повсякденному житті: закрити і відкрити кран, клямку, замок, прибити цвях, включити плиту, зав’язати і розв’язати шнурок, застібнути блискавку і гудзики, правильно користуватися прищіпкою для білизни і багато іншого.

Логопедичний масаж

Процедура, метод лікування і профілактики, що базується на сукупності прийомів механічного впливу на певні ділянки тіла, обличчя, язика людини. Рекомендований при таких діагнозах, як: дизартрія; алалія; логоневроз (заїкання). Основні завдання логопедичного масажу: нормалізація м’язового тонусу; покращення якості артикуляційних рухів (точність, об’єм, координація, переключення); усунення патологічної симптоматики.

Протипокази до прийому масажу дитиною: гострі запальні процеси, різноманітні шкіряні захворювання, висипи на тілі, стоматити і інші інфекції рота, травми ротової порожнини, язви, герпес на губах, стан тошноти, рвоти; надмірне фізичне/психічне виснаження, втома, збільшення лімфатичних вузлів, епілептичний стан (фаза сну), кон’юктивіти тощо.

Маленька школа «Розмовляйко»

Школа створена з любов’ю до майбутніх першокласників з особливостями психо-фізичного розвитку. Ми працюємо з дітьми. котрі мають порушення мовлення та комунікації; інтелектуальну недостатність; гіперактивність та синдром дефіциту уваги,  неналежний рівень сформованості психічних процесів тощо. Заняття інтегровані та створені за спеціальними корекційними методиками. У міні-групі – до 6 осіб, заняття двічі на тиждень по 1,5 год, Усі заняття інтегровані, розроблені фахівцями із врахуванням психологічних особливостей учнів. У програмі: корекційні хвилинки з психологом, рухова читанка з логопедом, графомоторика (підготовка руки до письма), предметно-практична діяльність, елементарна математика і ін.. Перерви – з танцювальними хвилинами у залі сенсо-моторної корекції із задіянням тренажерів, батута, велосипеда тощо.

Індивідуальні заняття

  • альтернативна комунікація (на основі АВА, карток PECS);
  • тілесно-орієнтована терапія на основі АВА;
  • тілесно-орієнтована терапія (сенсо-моторна корекція);
  • сенсорно-пізнавальний розвиток з елементами Монтессорі-педагогіки;
  • нейропсихологічна корекція;
  • логопедична корекція;
  • заняття з вокалу (у т.ч. при логоневрозі);
  • підготовка руки до письма (графомоторика)

* На запит батьків можуть організовуватись та проводитись і інші заняття.