До уваги батьків!

Життєва позиція багатьох родин часто змінюється кардинально і неочікувано у зв’язку із появою «особливої» дитини. З досвіду роботи можна констатувати, що батьків нерідко лякають такі прояви у дитини, як відсутність чи порушення мовлення, комунікації; ускладнене сприймання й переробка інформації; зниження розумової та фізичної працездатності; складнощі взаємодії з іншими дітьми та ін. Можуть також насторожувати незграбність дитини, порушення її балансу й координації рухів, дефіцит уваги тощо. Варто знати, що дані ознаки можуть свідчити про порушення роботи стовбура мозку і мозочка і часто діагностуються у дітей з розладами аутистичного спектру, алалією, порушеннями інтелектуального розвитку, поведінки і ін. Значний відсоток складають діти із наслідками пологових травм, зокрема, травми шийного відділу хребта. Насторожує статистика щодо кількості малят із порушеннями метаболічних процесів, що може спричинювати інтоксикацію в організмі та призводити до вищеописаних наслідків.

Що з цим діяти, куди звертатись?

Саме для таких дітей створений у Луцьку об’єднаними зусиллями батьків та фахівців дитячий корекційно-розвитковий центр «Розмовляйко». Для маленьких відвідувачів відчинив свої двері 28 січня 2017 р. На даному етапі заклад має ліцензію на провадження медичної практики за напрямками «Дитяча неврологія», «Дитяча психіатрія», Лікувальна справа» та співпрацює з медичними закладами.

Варто розуміти різницю між консультацією та діагностикою!

Консультації носять інформаційний або загально-рекомендаційний характер. Здійснюються в телефонному режимі або за попереднім записом. Присутність дитини не є обов’язковою.

Диференційна (розмежувальна) діагностика первинних та вторинних мовленнєвих та комунікативно-мовленнєвих порушень. Часто до нас звертаються батьки, діти котрих мають доволі розбалансований розвиток. Проблемний клубок інколи дуже жорсткий та заплутаний. Саме в цьому випадку надважливою є диференційна діагностика, тобто така, яка чітко розмежовує схожі стани-проблеми дитини.

Саме диференційна діагностика дає відповідь, де корінь проблеми, а де її наслідок, іншими словами, де первинний дефект, де вторинний/третинний…

Компетенція та професіоналізм фахівця при цьому мають вирішальне значення!

На основі спеціальних методик визначається психолого-педагогічний, мовленнєвий потенціал дитини. Після обстеження надається консультативний висновок. Присутність дитини обов’язкова!

Ми допоможемо вам розпізнати симптоматику при:

 • сенсорній дезінтеграції;
 • труднощах комунікації та соціалізації;
 • неврозах дитячого віку;
 • гіперактивному розладі із синдромом дефіциту уваги (ГРДУ);
 • затримці мовленнєвого розвитку (ЗМР);
 • затримці психічного розвитку (ЗПР);
 • затримці психо-мовленнєвого розвитку (ЗПМР);
 • інтелектуальних порушеннях;
 • порушеннях слуху;
 • розладах аутистичного спектру (РАС);
 • моторній алалії (МА);
 • сенсорній алалії (слухово-вербальній агнозії);
 • сенсо-моторній алалії (СМА);
 • дизартрії;
 • дислексії; дисграфії; дискалькулії;
 • логоневрозі і ін..

Маршрут корекційно-розвиткового впливу

В залежності від потенціалу дитини складається індивідуальна корекційна програма роботи з нею та даються рекомендації додому. Важливо відмежувати системні порушення від локальних, мовленнєві від комунікативно-мовленнєвих чи інтелектуальних, первинність  чи вторинність проблеми і ін..

Для дітей, котрі не відвідують ДНЗ (від 1,5 до 4-5 р.) рекомендуємо застосовувати поступовий перехід від домашнього середовища в умови, наближені до дитячого садка, які посприяють формуванню комунікативної сфери, соціалізації, опануванню найпростішими навичками самообслуговування, розвиватимуть праву півкулю головного мозку – ведучу у ранньому та дошкільному віці а також міжпівкульну взаємодію.

Про нас пишуть у ЗМІ

Наша команда

Світлана
Практичний психолог (корекційна діяльність у просторі Монтессорі – педагогіки)

Марія
практичний психолог, арт-терапевт

Анастасія
Ігровий логопед, фахівець із викликання мовлення у дітей з тяжкими мовленнєвими порушеннями

Оксана
Фахівець із фізичної терапії та ерготерапії

Рувим
Фахівець із фізичної реабілітації та сенсорної інтеграції (технологія рухового навчання на засадах поведінкового підходу)

Лариса
Корекційний педагог, логопед

Галина
музичний керівник, логоритміст

Олександр
Реабілітолог, фахівець із сенсорної інтеграції (технологія рухового навчання на засадах поведінкового підходу)

Людмила
Фахівець із альтернативної додаткової комунікації та нейрокорекції

Ірина
Адміністратор закладу, соціальний педагог, інспектор з охорони дитинства

ВОЗНЮК ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА
Логопед, олігофренопедагог, спеціальний психолог. Старший науковий співробітник – консультант факультету психології ВНУ ім. Л. Українки; автор та розробник корекційно-розвиткових методик для дітей з порушеннями психомовленнєвого розвитку. Співзасновник, керівник.