Луцьк сайт Розмовляйко

Шановні батьки!

Діти в силу свого віку ще не знають, наскільки важливо для них навчитися правильно говорити.
Отже, ви, як турботливі батьки, повинні розуміти, що навіть найменше порушення мовлення може негативно вплинути на подальший розвиток вашої дитини. Чому?

По-перше, в багатьох дітей у зв'язку з недоліками мовлення виникають психологічні проблеми – дитина соромиться свого мовлення, намагається менше говорити – і, як наслідок, стає більш замкнутою, нетовариською.

По-друге, порушення звуковимови в дошкільному віці є першою сходинкою до проблем в навчанні читання і письма в школі (виникають, так звані, дислексія - порушення читання та дисграфія – порушення письма).

По-третє, мовлення – це один з найголовніших засобів пізнання світу, а тому недостатньо розвинене мовлення, звісно, перешкоджає повноцінному розвитку особистості.
Ми допоможемо Вашій дитині (майбутньому менеджеру, адвокату, економісту, політику) досягти успіхів у житті, навчитись правильно, чітко і виразно говорити. Ви довідаєтесь, чи у нормі йде розвиток мовлення Вашого малюка.

Заняття із дітьми проводяться із врахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини, включають в себе системну підготовку до навчання у школі - цікаві вправи з підготовки руки до письма; ефективні методики розвитку психічних процесів (мислення, пам'яті, уваги) та інтелекту; ігровий метод розвинення елементарних математичних уявлень та логіки, причинно-наслідкових зв’язків тощо.


Мовна функція є однією з важливих психічних функцій людини.

До 7 років в дитини має бути сформована мовна готовність до навчання в школі:

✓ малюк повинен уміти правильно і чітко виголошувати слова і всі звуки рідної мови, говорити досить гучно, в помірному темпі;

✓ повинен володіти звуковим аналізом слова, тобто не лише відрізняти звуки один від одного, але і чітко визначати їх послідовність, визначати місце звука в слові;

✓ правильно будувати речення різної конструкції, погоджувати слова в роді, числі і відмінку;

✓ правильно вживати іменники, що не відмінюються;

✓ правильно підбирати потрібні суфікси при словотворенні;

✓ логічно, послідовно, виразно, досить повно і точно передавати зміст знайомих казок, розповідей; самостійно складати розповіді за сюжетними картинками, просліджуючи послідовність подій і уловлюючи причинно-наслідкові зв'язки;

✓ словниковий запас дитини, що вступає до школи, повинен складати не менше 2000 слів, причому в ньому мають бути присутніми всі основні частини мови: іменники, прикметники, дієслова, числівники, займенники, прийменники, частки, вигуки.


Рекомендації батькам

Якщо Ви – батьки дитини з особливими освітніми потребами, і вас все частіше турбують питання подальшого навчання дитини, її соціалізації, знайте, що компенсаторні можливості дітей із обмеженими функціональними можливостями, в переважній більшості, великі.
Якщо ваша дитина „не така”, якщо вона „інша”, слід докласти максимум зусиль у ранньому та дошкільному віці з метою надання їй корекційно-розвивальної допомоги для успішного старту у загальноосвітній школі.
Пам’ятайте також, що лише Ви маєте право вибору навчального закладу, у тому числі за місцем проживання. Ви також можете обрати форму навчання (індивідуальну, групову чи у спеціальному навчальному закладі).

Життя настільки складнe, наскільки складним ми його вважаємо.

Дитячий корекційно-розвитковий центр «РОЗМОВЛЯЙКО» запрошує батьків дітей раннього та дошкільного віку на консультації, психолого-педагогічну та логопедичну діагностику, корекційно-розвивальні заняття у міні-групах (до 6 осіб) за спеціально розробленими програмами для дітей із затримкою мовленнєвого розвитку а також для дітей із порушеннями комунікативно-мовленнєвих здібностей.
Запис - за контактним номером +38 099 49 48 049
e-mail: voznukludmila@gmail.com

Фон