Луцьк сайт Розмовляйко

Графо-моторні навички. Крапка-лінія-фігура

Книга-зошит-тренажер «Графо-моторні навички. Крапка-лінія-фігура» створений на численні запити батьків та педагогів, які працюють із дітьми з особливостями психофізичного розвитку, оскільки порушення розвитку рухової сфери у поєднанні із сенсорними, психічними, мовленнєвими, когнітивними розладами є серйозним бар’єром на шляху опанування даними навичками. Пропонована нами дієва система ранньої допомоги з підготовки руки до письма базується на тому, що в основі формування графо-моторних навичок дитини лежить моторний акт в тісній взаємодії із сенсорними функціями та зорово-моторними координаціями. Книга-зошит-тренажер розроблений із врахуванням міжаналізаторної взаємодії та базується на комплексному підході до вирішення проблеми дітей зі складними порушеннями розвитку (ДЦП, вадами зору, інтелектуальними порушеннями тощо), починаючи уже з 2-х-річного віку. Практичний матеріал поданий з помірним системним наростанням навантаження на кисть руки дошкільника (етап «від крапки до крапки» та лінійного письма) кольоровими фломастерами, маркерами. З метою корекції емоційного стану дитини, подолання її рухової розгальмованості, розвитку уваги, пам’яті, мислення, навчання спільній діяльності пропонується також практика «живих/тілесних» прописів, що базується на так званій «пам’яті тіла». Саме цей підхід дозволяє дитині засвоювати не окремий елемент, а відразу цілісне (глобальне) зображення. Методичні рекомендації батькам та педагогам додаються у книжці-вкладці. Чим особливий наш посібник «3 в 1»? 1. Книга. Ліві (парні) сторінки посібника - це навчальна книга, що допоможе дітям засвоїти знання про сенсорні еталони (7 кольорів, 7 геометричних фігур, основні поняття величини), навчить обстежувати предмет, розвине дотиковий аналізатор, прослідковуючу функцію ока тощо. Практика «живих» (тілесних) прописів допоможе розвинути моторно-кінестетичну пам'ять тіла. 2. Зошит. Праві (непарні) сторінки посібника - це зошит, завдання якого розроблені з помірним навантаженням на кисть дитини. Це — практична частина посібника, яка дасть змогу закріпити знання, сформувати вміння та навички. 3. Тренажер. Ламінація сторінок посібника дозволяє дитині вправлятися нескінченну кількість разів. Неякісно виконані завдання легко витираються губкою. • Посібник не дозволяє батькам не упустити ранній вік дитини, спонукає їх до задіяння компенсаторних можливостей дитини уже з 2-х-річного віку. Індивідуальні завдання рекомендуємо дозувати, спираючись на зону актуального та найближчого розвитку дитини. • Попередню підготовчу роботу рекомендуємо розпочинати “від великої амплітуди до малої амплітуди”: на настінній дошці, рулоні шпалер, ватмані, аркуші паперу А-4 формату (сполучення двох крапок на далекій відстані). Далі працюємо на нашому посібнику (етап письма «від крапки до крапки» допускає кривизну ліній, оскільки основним і єдиним завданням цього етапу є навчити дитину сполучати крапки). • З метою охоронного режиму та дозованого навантаження на зоровий аналізатор колір сторінок зошита є пастельним, текстурованим. • Пунктирні лінії на парних сторінках слугують допоміжними орієнтирами для засвоєння знань про величину, сприяють розвитку зорово-рухової координації. • Сторінки зошита є цупкими та ламінованими - з метою запобігання їх пошкодженню дітьми з ураженнями верхніх кінцівок. Бажаючим придбати - писати на електронку voznukludmila@gmail.com

15


16


17


18