Луцьк сайт Розмовляйко

Зошит №1. Орiєнтація на сторінці.Зошит №2. Зорово-моторний образ цифри.

Процес корекції за допомогою комплекту посібників з орієнтації на аркуші, у робочому рядку та клітинці - в дії. Ігрові прийоми, емоційне забарвлення, прийом "рука в руці" вершать свою велику справу у взаємодії з дітками із системними порушеннями комунікативно-мовленнєвого розвитку! Можна придбати. Вартість 200 грн. Що для цього слід зробити? Перерахувати кошти на картку Приватбанку 4731 2191 0465 1116 - Вознюк Людмила Михайлівна. Чек (фото або скріншот) + інформація про місто, номер відділення, прізвище, імя, по/батькові отримувача та номер моб. тел. надсилати у приватні повідомлення на Facebook https://www.facebook.com/voznukludmila?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARDYfx2H1Jb-fGST-FxV5ZSg8XHr_6OL-AwPixZO2E30YulegqTj406mU_wAUXUx9V-QXDnsgoLvPx8P&hc_ref=ARTJyJQXVDYG9arJqoO0vRyKb3VWwqYLwNEZ-Id_OtebJtZqrneUyEHVTPAkK3ob8uw&fref=nf Орiєнтація у клітинці. Авторська система навчання дитини орієнтації на сторінці та у клітинці (дописьмовий етап). Недоліки формування просторового орієнтування цих дітей у макро- та мікропросторі пов’язані з особливостями їх психофізичного розвитку – утрудненим сприйманням, недостатнім рівнем предметно-практичної діяльності, несформованістю зв’язного мовлення тощо. Ігрові завдання зошита передбачають систему зв’язку між зоровим та руховим, а також кінестетичним аналізаторами, побудовані за схемою «від глобального – до мінімального», при цьому задіюється і схема власного тіла. Зошит містить додаток: зображення Смайликів, які покликані сприяти позитивному налаштуванню дитини до виконання ігрових завдань. Зошит №2. Зорово-моторний образ цифри. Цифровий ряд. Число. Склад числа. Авторська система корекційної допомоги з формування усвідомленої навички письма цифр (дописьмовий етап). Розвивальні практичні завдання мають на меті формування усвідомленого єдиного зорово-моторного образу цифри. У додатку - розрізні зображення цифр для викладання. Процес засвоєння цифри та її написання потребує від дитини, з однієї сторони, чіткого уявлення про її візуальний образ, з іншої сторони - вміння виразити ці уявлення в графічній формі на папері. Надважким для дітей зі складними порушеннями психофізичного розвитку є вміння підпорядковувати рух руки завданню зображення цифр. Для вирішення цього необхідними є: чітке уявлення про образ цифри, навички та вміння володіння інструментом, а також навички, які забезпечують якість руху/ліній та вміння передачі просторових властивостей цифр. У даних практичних розробках ми розмежували ці процеси/етапи і зосереджуємо увагу на свідомому дописьмовому етапі засвоєння образу цифр без використання пишучого інструменту.Зошит №1. Орiєнтація на сторінці.Зошит №2. Зорово-моторний образ цифри.

42


43