Батькам

Варто розуміти різницю між консультацією та діагностикою!

Консультації носять інформаційний або загально-рекомендаційний характер. Здійснюються в телефонному режимі або за попереднім записом. Присутність дитини не є обов’язковою.

Диференційна діагностика (розмежувальна) діагностика первинних та вторинних мовленнєвих та комунікативно-мовленнєвих порушень. Визначення психолого-педагогічного, мовленнєвого потенціалу дитини. Після обстеження надається витяг на ваш запит. Присутність дитини обов’язкова!                                    

 Ми допоможемо вам розпізнати симптоматику при:

 • затримці мовленнєвого розвитку (ЗМР);
 • затримці психічного розвитку (ЗПР);
 • затримці психо-мовного розвитку (ЗПМР);
 • порушенні слуху;
 • розладах аутистичного спектру (РАС);
 • моторній алалії (МА);
 • сенсорній алалії (СА);
 • сенсо-моторній алалії (СМА);
 • дизартрії;
 • гіперактивному розладі із синдромом дефіциту уваги (ГРДУ);
 • дислексії; дисграфії; дискалькулії;
 • логоневрозі;
 • інтелектуальних порушеннях і ін..

Маршрут корекційно-розвиткового впливу

В залежності від потенціалу дитини складається індивідуальна корекційна програма роботи з нею та даються рекомендації додому. Важливо відмежувати системні порушення від локальних, мовленнєві від комунікативно-мовленнєвих чи інтелектуальних, первинність  чи вторинність проблеми і ін..

Для дітей, котрі не відвідують ДНЗ (від 1,5 до 4-5 р.) рекомендуємо застосовувати поступовий перехід від домашнього середовища в умови, наближені до дитячого садка. Формування комунікативної сфери, соціалізація. Опанування найпростішими навичками самообслуговування. Розвиток правої півкулі головного мозку (ведучої у ранньому та дошкільному віці).

 • Семінари/ тренінги/ майстер-класи або ж вебінари (дистанційні навчання) проводяться систематично планово та на запит.